брокер За брокерската дейност и договорите
май 7, 2015

В интервю за Инвестор Бг, г-н Добромир Ганев споделя своите виждания относно лошите практики в сферата на недвижимите имоти. Накратко основните акценти за брокерската дейност… Вижте повече


Как и при какви условия се отменя договор за имот? Сделка. Недействителност.
април 1, 2013

Договор за имот е действителен  и законен когато е сключен в предвидената от закона писменна форма, на база на които е издаден нотариален акт и… Вижте повече