Защо агенциите за имоти, нотариусите, адвокатите, банките искат от вас попълване на декларация за произход на средства Защо агенциите за имоти, нотариусите, адвокатите, банките искат от вас попълване на декларация за произход на средства
юни 30, 2023

Това е рубриката ИМОТНИ КАЗУСИ, в която 2 пъти в месеца отговарям на въпросите, които получавам от вас като въпроси и запитвания, тук в моя блог… Вижте повече


Данъци имоти, нови данъци от 2020 година при сделка Данъци за имоти
ноември 30, 2019

Нови промени в Наредбата за местни данъци и такси се предвижда да бъдат приети до края на годината. Новите такси влизат в сила от 2020г…. Вижте повече


Наем, наемател и наемодател. Различни казуси. Наем, наемател и наемодател. Различни казуси.
април 29, 2013

  ВЪПРОС: В ролята си на частно лице съм предоставила апартамент под наем също на частно лице. Въпросът ми е : За 2013г. трябва ли да… Вижте повече


Осигурителни вноски и данъци за март 2013 година – ДОО и ДЗПО. Срокове
март 7, 2013

Срокове за Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: до 25 март за лицата по чл. 4, ал. 1… Вижте повече


НАП-Декларация от наемодател по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ – декларирне на дължимите авансови вноски
март 7, 2013

Информация от сайта на НАП от 04 Февруари 2013 Физическите лицата, които отдават помещения под наем на други физически лица, и съответно сами определят и внасят дължимия… Вижте повече


имот в Гърция Имате ли имот в Гърция? Какви са данъчните ви задължения? Данъци и такси при придобиване на недвижим имот в Гърция.
септември 3, 2012

Данъчни задължения на гражданите на ЕС, притежаващи или придобиващи имоти в Република Гърция[1] Информацията е насочена към българските граждани, които вече са собственици на ваканционни… Вижте повече


Облагат ли се с данък дарения на жилища и наследства на имоти?
юли 22, 2012

ДАРЕНИЯ Съгласно действащото законодателство, по-специално Закон за местните данъци и такси, „обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти,… Вижте повече


КОГА ПРИДОБИВАНЕТО НА НЕДВИЖИМ ИМОТ НЕ СЕ ОБЛАГА С ДАНЪК? ДАНЪЧНИ ВЪПРОСИ ЗА ИМОТИ.
май 2, 2012

За какво е тази статия? Данъците – облагането с данъци върху недвижими имоти, деклариране на имот при закупуването му, срокове за подаване на данъчна декларация… Вижте повече


нап удостоверение Удостоверение по чл.87 за наличие или липса на данъчни задължения
април 25, 2012

Обновена на 24.04.2016г. Обновено на 24.11.2022 г. ДОПК: Удостоверение по чл.87 се издава от НАП.Ако сте физическо лице или едноличен търговец този документ може да… Вижте повече


Някои изменения на данъчните закони, касаещи сделките с недвижими имоти – от началото на 2010г.
март 21, 2012

Някои изменения на данъчните закони, касаещи сделките с недвижими имоти /изменения от началото на 2010г./ Повод за настоящия материал са последните изменения на редица данъчни… Вижте повече


Извадка от ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ-изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г.
март 21, 2012

Раздел I, Местни данъци, (изм. – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) “ Чл.4 (2) (Изм. – ДВ, бр. 105… Вижте повече


ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА В СИЛА ОТ 01.01.2010г.
март 21, 2012

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА В СИЛА ОТ 01.01.2010г. Промени в необлагаемите доходи • Не са облагаеми: доходите, придобити през данъчната година от… Вижте повече