ЧСИ Как да разберем какъв е актуалния дълг за обезпечаване на вземане когато ЧСИ е наложил възбрана върху имот?
май 18, 2016

Когато ЧСИ е наложил възбрана върху имот, длъжника или неговите наследници пускат уведомително писмо, че желаят издаване на удостоверение за актуален дълг към определена дата…. Вижте повече