Предварителен договор чл.19 ЗЗД Какво представлява искът по чл.19, ал.3 от ЗЗД
май 13, 2016

Един предварителен договор бива обявен за окончателен на база чл.19, ал.3 от ЗЗД с влязло в сила решение на съответния районен съд. Исковите молби по… Вижте повече