Кредит ЦКР и срок на заличаване на ипотека при пълно погасяване на кредит
април 26, 2016

Как се определя размерът на дълга за кредит? Размерът на дълга по всеки отделен кредит се определя като сума от главницата, начислените лихви, такси, комисиони… Вижте повече


Просрочия по кредити. ЦКР. Защо ни отказват кредит от банка?
февруари 27, 2013

От изключителна важност е кредитите да се обслужват редовно за да не изпадате в просрочия, и още по-лошо да попаднете в „черния списък“ на ЦКР…. Вижте повече


Централен кредитен регистър (ЦКР)
март 21, 2012

Информация за ЦКР ще намерите в сайта на БНБ. Всички банкови кредити се регистрират в единна система наречена Централен кредитен регистър (ЦКР). Чрез системата се предоставя… Вижте повече