единен портал за електронни услуги кадастър Единен портал за достъп до електронни административни услуги
юли 24, 2021

Единен портал за достъп до електронни административни услуги предоставя възможност на хората да се самообслужват и да управляват услугите, които получават. Онлайн каналите помагат чрез… Вижте повече


услуги имотен регистър Шест нови електронни услуги от Имотен регистър
февруари 23, 2021

Шест нови електронни услуги, предоставяни от службите по вписвания вече са достъпни чрез единния портал https://portal.registryagency.bg/. С реализирането им се финализира проектът за надграждане на… Вижте повече