КАКВО ТРЯБВА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ НА СТРОЕЖ – (§ 16 от ДР на ЗУТ) и за ИЗДАВАНЕ НА АКТ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ НА СТРОЕЖ?
юли 30, 2012

ИЗДАВАНЕ НА АКТ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ НА СТРОЕЖ-(§ 184 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ) НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 1. Заявление по образец; 2. Документ за собственост; 3…. Вижте повече


Декларация по чл.26 от СК – какво представлява?
юли 20, 2012

Когато отивате при нотариус за да продадете имот, с Декларация по чл.26 от Семейния кодекс Вие декларирате, че сте съгласна/съгласен съпругът Ви/съпругата Ви да продаде… Вижте повече


нап удостоверение Удостоверение по чл.87 за наличие или липса на данъчни задължения
април 25, 2012

Обновена на 24.04.2016г. Обновено на 24.11.2022 г. ДОПК: Удостоверение по чл.87 се издава от НАП.Ако сте физическо лице или едноличен търговец този документ може да… Вижте повече


Кадастър НОВА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КАДАСТЪРА
април 20, 2012

Обновена на 24.04.2016г. От 19.04.2012г. може да ползвате услугата на АГКК за подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ по електронен път за получаване на идентификатор на недвижим имот… Вижте повече