Удостоверение за тежести Вижте как да попълните Вашето заявление за издаване на удостоверение за тежести?
май 15, 2019

/актуализиция 02.04.21г./ Когато отидете в Агенция по вписвания към Имотен регистър във връзка издаване на Удостоверение за тежести на недвижим имот е нужно да попълните… Вижте повече


Удостоверение за тежести проверка Удостоверение за тежести – проверка
март 25, 2018

Удостоверение за тежести: В услуга на гражданите Агенцията по вписванията въведе нова безплатна услуга от 19 март 2018 година. Всеки ще може да проверява по… Вижте повече


Удостоверение за тежести на имот Указания за издаване на Удостоверение за тежести на имот
октомври 23, 2015

Заявление за издаване на вписвания, отбелязвания и заличавания за имот може да подаде всеки. В заявлението се сочат данните на лицето, което го подава, като се… Вижте повече


Тежест ли е правото на строеж?
август 21, 2012

Отговора е: ДА. Купувайки парцел, в който има учредено право на строеж на друг освен Вас, единственото което може да правите е да чакате. Ще… Вижте повече


Удостоверение за тежести Удостоверение за тежести – давност и максимален срок, в който важи
юли 24, 2012

Удостоверението за тежести на недвижим имот няма давностен срок. Актуалното удостоверение днес, няма да е актуално утре или след няколко дни. Всеки купувач на имот,… Вижте повече