Удостоверение за тежести на имот Указания за издаване на Удостоверение за тежести на имот
октомври 23, 2015

Заявление за издаване на вписвания, отбелязвания и заличавания за имот може да подаде всеки. В заявлението се сочат данните на лицето, което го подава, като се… Вижте повече


Тежест ли е правото на строеж?
август 21, 2012

Отговора е: ДА. Купувайки парцел, в който има учредено право на строеж на друг освен Вас, единственото което може да правите е да чакате. Ще… Вижте повече


Удостоверение за тежести Удостоверение за тежести – давност и максимален срок, в който важи
юли 24, 2012

Удостоверението за тежести на недвижим имот няма давностен срок. Актуалното удостоверение днес, няма да е актуално утре или след няколко дни. Всеки купувач на имот,… Вижте повече