КАКВО ТРЯБВА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ НА СТРОЕЖ – (§ 16 от ДР на ЗУТ) и за ИЗДАВАНЕ НА АКТ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ НА СТРОЕЖ?
юли 30, 2012

ИЗДАВАНЕ НА АКТ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ НА СТРОЕЖ-(§ 184 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ) НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 1. Заявление по образец; 2. Документ за собственост; 3…. Вижте повече


Узаконяване на незаконни пристройки. Законен и незаконен строеж.
май 23, 2012

Съществуващ строеж, изграден до 07.04.87г. без строителни книжа, но допустим по действащите ПУП, правила и нормативи е търпим строеж. Съгласно §16, ал.1  от ПР на… Вижте повече