Остъклен балкон, право на строеж и търпим строеж Търпимост и разрешение за строеж на остъклен балкон
юни 20, 2013

Как стои въпроса за остъклен  балкон, ако го разглеждаме откъм Закона за устройство на територията? В ЗУТ е записано, че строежи изградени и построени до… Вижте повече


КАКВО ТРЯБВА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ НА СТРОЕЖ – (§ 16 от ДР на ЗУТ) и за ИЗДАВАНЕ НА АКТ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ НА СТРОЕЖ?
юли 30, 2012

ИЗДАВАНЕ НА АКТ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ НА СТРОЕЖ-(§ 184 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ) НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 1. Заявление по образец; 2. Документ за собственост; 3…. Вижте повече