Договор за наем Кога договор за наем е търговска сделка
май 13, 2014

Обикновения договор за наем е регламентиран в чл.229-239 на ЗЗД. Най-чест предмет на този договор е недвижим имот. Кога договорът за наем е търговска сделка… Вижте повече