Детайли от сгради, изпълнени с тухлени носещи стени и монолитни стоманобетонни подови конструкции ( А, Б и В - при външна стена, Г, Д и Е - при вътрешни стени) ВИДОВЕ СГРАДИ С НОСЕЩИ СТЕНИ. СГРАДИТЕ В КОИТО ЖИВЕЕМ.
юни 2, 2013

Най-сетне завърших тази статия за сградите в които живеем. За тухлените, панелните, ЕПК, ПК и  монолитни блокове… СГРАДИ С ТУХЛЕНИ СТЕНИ И МОНОЛИТНИ ИЛИ СГЛОБЯЕМИ… Вижте повече