Лични данни на физическите лица - регламент Защита на лични данни – Регламент (ЕС) 2016/679
януари 19, 2018

В чл.2 от ЗЗЛД  е записано, че: „Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко… Вижте повече