Промени ЗУТ 2021 предназначение, разрешение за строеж, ателиета, жилища, кладенци, летни кухни, гаражи Промени ЗУТ 2021 – предназначение, разрешение за строеж, ателиета, жилища, кладенци, летни кухни, гаражи
март 19, 2021

При облекчени условия ще става вече изграждането на летни кухни, гаражи, оранжерии. Според новите промени в ЗУТ, вече не е нужно издаване на разрешение за… Вижте повече


Разрешение за строеж Разрешение за строеж
юли 17, 2016

Документи, с които трябва да се снабдите за издаване на разрешение за строеж. Преди да стартира същинската процедура по издаване на разрешение за строеж е… Вижте повече


Имот в строеж Имот в строеж
януари 19, 2016

Какво трябва да знаете когато купувате имот в строеж? На този въпрос отговор дава инж. Ирена Перфанова, председател на Управителния съвет на Национално сдружение „Недвижими… Вижте повече


Какво значи ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ? Преустройство на помещения и сгради.
декември 15, 2012

За да се извърши промяна в предназначението на помещение е необходимо да бъде изготвен инвестиционен проект, който следва да бъде одобрен от Главния архитект към… Вижте повече


Зелени площи – озеленяване , разрешение за строеж, застрояване, чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО
август 24, 2012

С послание да не отсичаме дървета, да не строим в парковете жилищни сгради  и кафенета, да не хвърляме отпадъци посред улицата нека се разходим в… Вижте повече