Документи при продажба
март 21, 2012

При продажба на имот Продавачът трябва да притежава следните документи: 1. Документ за собственост (нотариален акт или друг документ за собственост); 2. Документ за самоличност… Вижте повече