Етажната собственост - образец на примерен правилник за етажна собсвеност ПРИМЕРЕН ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
юни 29, 2013

Образец по чл. 11, ал. 5 от ЗУЕС ПРИМЕРЕН ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ Раздел I Общи положения Чл. 1. Този правилник урежда… Вижте повече