Самостоятелен обект но провото на собственост ли е паркомястото? Самостоятелен обект но правото на собственост ли е паркомястото?
октомври 11, 2021

Вие ме питате много въпроси. Въпросите ви в повечето случай са правни, свързани с различни закони относно недвижимите имоти, които купувате с мен. Ето, мои… Вижте повече