Как и при какви условия се отменя договор за имот? Сделка. Недействителност.
април 1, 2013

Договор за имот е действителен  и законен когато е сключен в предвидената от закона писменна форма, на база на които е издаден нотариален акт и… Вижте повече