Осигуровки 2013 – единна банкова сметка на НАП, лихви по депозити и ПИК
януари 21, 2013

Доходите от лихви по срочни депозити вече се облага. Нямате задължение да подавате годишна данъчна декларация за това. Ангажимент за удържането, изчисляването и внасянето на… Вижте повече


Приложение 1 - Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи 2013 Новите промени в Закона за бюджета на ДОО за 2013г. – осигурителен доход и пенсии
декември 19, 2012

На 05.12.12г. е приет  новия ЗАКОН (изменения) за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г. Законът влиза в сила от 1 януари 2013 г. Основните акценти са: месечния… Вижте повече