Зелени площи – озеленяване , разрешение за строеж, застрояване, чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО
август 24, 2012

С послание да не отсичаме дървета, да не строим в парковете жилищни сгради  и кафенета, да не хвърляме отпадъци посред улицата нека се разходим в… Вижте повече