Наредба 7 НАРЕДБА №7 – правила и нормативи за устройство
януари 31, 2017

По-долу публикуваме НАРЕДБА №7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (В сила от… Вижте повече


Наредби свързани с имоти
ноември 9, 2012

Наредби свързани със ЗУТ НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите НАРЕДБА № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи… Вижте повече


НАРЕДБА за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор
ноември 9, 2012

     НАРЕДБА за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор… Вижте повече