Кадастър НОВА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КАДАСТЪРА
април 20, 2012

Обновена на 24.04.2016г. От 19.04.2012г. може да ползвате услугата на АГКК за подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ по електронен път за получаване на идентификатор на недвижим имот… Вижте повече


Кадастър АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
март 21, 2012

Обновена на 25.04.2016г. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР е държавната институция, която чрез своите регионални служби в цялата страна (СГКК) обслужва гражданите с документи и… Вижте повече


НЯКОИ ВАЖНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ (ККР)
март 21, 2012

За какво служи скицата (схемата) на недвижим имот от кадастралната карта? В територия с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, за извършване на разпоредителна сделка… Вижте повече