Кадастър АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
март 21, 2012

Обновена на 25.04.2016г. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР е държавната институция, която чрез своите регионални служби в цялата страна (СГКК) обслужва гражданите с документи и… Вижте повече


НЯКОИ ВАЖНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ (ККР)
март 21, 2012

За какво служи скицата (схемата) на недвижим имот от кадастралната карта? В територия с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, за извършване на разпоредителна сделка… Вижте повече