Как става преминаването на земеделска земя в парцел за жилищни нужди и каква е процедурата за това? Преминаване на земеделска земя в парцел за жилищни нужди
октомври 4, 2021

Как става преминаването на земеделска земя в парцел за жилищни нужди и каква е процедурата за това? Снабдете се с всички документи относно собствеността на… Вижте повече


единен портал за електронни услуги кадастър Единен портал за достъп до електронни административни услуги
юли 24, 2021

Единен портал за достъп до електронни административни услуги предоставя възможност на хората да се самообслужват и да управляват услугите, които получават. Онлайн каналите помагат чрез… Вижте повече


За кадастралната карта и кадастралните регистри Промени за кадастралната карта и кадастралните регистри
април 1, 2021

С новите промени, които се очаква да бъдат приети за кадастъра, се намалява административната тежест загражданите и бизнеса: не се издава документ, доказващ, че обектите… Вижте повече


Акценти от Международен уъркшоп Моят град, Моят дом, Моят бизнес Акценти – Моят град, Моят дом, Моят бизнес – Кадастър и имотен регистър
декември 17, 2018

Акценти от събитието, провело се на 15-16 ноември 2018 година, организирано от Националното сдружение за недвижими имоти /НСНИ/ За кадастралната карта – основна цел е… Вижте повече


СГКК СГКК- ДОКУМЕНТИ ОТ КАДАСТЪР
октомври 9, 2016

При подаване на заявление за изготвяне на документ /удостоверение, скица и т.н./ от Кадастъра, задължение за собствениците на имотите е да представят на служител от… Вижте повече


Кадастър Плащанията към Агенция по геодезия, картография и кадастър
юли 6, 2015

Плащанията към Агенция по геодезия, картография и кадастър вече се извършват само по банков път,  чрез ПОС-терминали, чрез Easy pay, чрез Еpay или чрез пощенски запис. Преустановяването на дейността… Вижте повече


Нотариусите вече имат право да извадят безплатно по електронен път имотна скица
юни 16, 2014

Нотариусите вече могат да извадят кадастрална скица и схема на имот. Всички продавачи на имоти, вече могат да искат от нотариуса да извади тези документи… Вижте повече


Наредби свързани с имоти
ноември 9, 2012

Наредби свързани със ЗУТ НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите НАРЕДБА № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи… Вижте повече


Кадастър Кадастър и Агенция по вписванията – имотни въпроси,идентификатор на имот,бланки, заявления, удостоверения
юли 16, 2012

Обновена на 25.04.2016г. Може би сте се питали – какво свързва Кадастарът и Агенция по вписванията? Отговора на този въпрос е идентификаторът на недвижимия имот…. Вижте повече


Кадастър НОВА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КАДАСТЪРА
април 20, 2012

Обновена на 24.04.2016г. От 19.04.2012г. може да ползвате услугата на АГКК за подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ по електронен път за получаване на идентификатор на недвижим имот… Вижте повече


Кадастър АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
март 21, 2012

Обновена на 25.04.2016г. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР е държавната институция, която чрез своите регионални служби в цялата страна (СГКК) обслужва гражданите с документи и… Вижте повече


НЯКОИ ВАЖНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ (ККР)
март 21, 2012

За какво служи скицата (схемата) на недвижим имот от кадастралната карта? В територия с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, за извършване на разпоредителна сделка… Вижте повече