Каква е разликата между продажна цена и оценката на банката Каква е разликата между продажна цена и оценка на банката
септември 7, 2018

Когато кандидатствате за ипотечен заем от банка, банките отпускат определен процент от стойността на имота и имат изискване за самоучастие от ваша страна. Процента, който… Вижте повече


Ипотека в ДСК - заличаване на стари законни ипотеки Как става заличаване на ипотека в ДСК – стари законни ипотеки
март 19, 2015

Много от имотите с нотариален акт даден като обезщетение срещу отчужден имот, или друг нотариален акт от 80-те години, имат не заличени законни ипотеки. Когато… Вижте повече


Купуване на имот с ипотека от купувачи ползващи кредит
юни 20, 2014

Какъв е редът при закупуване на ипотекиран имот от купувачи ползващи ипотечен кредит от банка различна от тази на продавача? Преди да сключите предварителен договор… Вижте повече


Ипотечни кредити – Европейска директива за ипотечните кредити в България
ноември 4, 2013

Все повече хора са затруднени да погасяват ипотечните си кредити. В момента се обмисля как хората да бъдат облекчени и как да им се помогне… Вижте повече


Ипотечният кредит и Агенция по вписванията
януари 15, 2013

Какво представлява ипотечния кредит за имот? Кои са основните моменти при отпускане на ипотечен кредит, как става оформянето на сделката при нотариус и кои са… Вижте повече


СЪЩНОСТ НА ИПОТЕЧНИЯ КРЕДИТ
март 21, 2012

Ипотечните кредити се отпускат на юридически и физически лица срещу обезпечение недвижим имот. В полза на банката се учредява договорна или законова ипотека върху недвижимия… Вижте повече


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ
март 21, 2012

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ: Искане за кредит (по образец на банката); Декларация за свързани лица (по образец на банката); Копие от документа за самоличност /лични карти/ на… Вижте повече