имот в Гърция Имате ли имот в Гърция? Какви са данъчните ви задължения? Данъци и такси при придобиване на недвижим имот в Гърция.
септември 3, 2012

Данъчни задължения на гражданите на ЕС, притежаващи или придобиващи имоти в Република Гърция[1] Информацията е насочена към българските граждани, които вече са собственици на ваканционни… Вижте повече