Наредби свързани с имоти
ноември 9, 2012

Наредби свързани със ЗУТ НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите НАРЕДБА № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи… Вижте повече


Кризата, имотния регистър и банките
октомври 19, 2012

През тази година около 500 строителни фирми са отпаднали от Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) и има вписани около 4000 фирми. За справка –… Вижте повече