Промени ЗУТ 2021 предназначение, разрешение за строеж, ателиета, жилища, кладенци, летни кухни, гаражи Промени ЗУТ 2021 – предназначение, разрешение за строеж, ателиета, жилища, кладенци, летни кухни, гаражи
март 19, 2021

При облекчени условия ще става вече изграждането на летни кухни, гаражи, оранжерии. Според новите промени в ЗУТ, вече не е нужно издаване на разрешение за… Вижте повече


УКАЗ № 317 - промени в ЗУТ в сила от 1 януари 2019 УКАЗ № 317 – промени в ЗУТ в сила от 1 януари 2019
януари 7, 2019

Нови промени в Закона за устройство на територията /ЗУТ/ влизат в сила от 1 януари 2019 г. Срокa, до който общините трябва да имат готови… Вижте повече


НАРЕДБА за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор
ноември 9, 2012

     НАРЕДБА за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор… Вижте повече


НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството
ноември 9, 2012

     НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството   Приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., обн., ДВ,… Вижте повече


ЗАКОН за устройство на територията обн. ДВ, бр. 32, в сила от 24.04.2012 г.
ноември 9, 2012

ЗАКОН за устройство на територията Обн., ДВ, бр. 1 от 2.01.2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм., бр. 41 от 24.04.2001 г., бр. 111… Вижте повече


Узаконяване на незаконни пристройки. Законен и незаконен строеж.
май 23, 2012

Съществуващ строеж, изграден до 07.04.87г. без строителни книжа, но допустим по действащите ПУП, правила и нормативи е търпим строеж. Съгласно §16, ал.1  от ПР на… Вижте повече