Договор за наем Договор за наем – ключови моменти
януари 6, 2013

Договорът за наем е регламентиран в ЗЗД. Най-често предмет за договор за наем е недвижим имот, но това може да бъде и движима вещ. Тук… Вижте повече