НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството
ноември 9, 2012

     НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството   Приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., обн., ДВ,… Вижте повече


Застраховките. Застрахователният кодекс – регламентирано пожелание към застрахователите.
юли 13, 2012

Напоследък доста се говори за различните видове застраховки и по-специално застраховка-имущество. Дали да застраховаме имота си? Коя застраховка да изберем? Какво трябва да направим за… Вижте повече