УКАЗ № 317 - промени в ЗУТ в сила от 1 януари 2019 УКАЗ № 317 – промени в ЗУТ в сила от 1 януари 2019
януари 7, 2019

Нови промени в Закона за устройство на територията /ЗУТ/ влизат в сила от 1 януари 2019 г. Срокa, до който общините трябва да имат готови… Вижте повече


Закони свързани с недвижими имоти
ноември 10, 2012

По-долните линкове водят към  нормативна уредба свързана с недвижима собственост. Закони свързани със СОБСТВЕНОСТТА И ЗУТ ЗАКОН за собствеността ЗАКОН за публично-частното партньорство ЗАКОН за… Вижте повече


Европейска мержа на регистрите на завещанията – справки при нотариусите
октомври 25, 2012

Обновена на 25.04.2016г. От 16.10.2012г. работи система ARERT (Европейска мрежа на регистрите на завещанията) с реални бази данни. Нотариусите в Република България вече могат да… Вижте повече


Облагат ли се с данък дарения на жилища и наследства на имоти?
юли 22, 2012

ДАРЕНИЯ Съгласно действащото законодателство, по-специално Закон за местните данъци и такси, „обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти,… Вижте повече


КОГА ПРИДОБИВАНЕТО НА НЕДВИЖИМ ИМОТ НЕ СЕ ОБЛАГА С ДАНЪК? ДАНЪЧНИ ВЪПРОСИ ЗА ИМОТИ.
май 2, 2012

За какво е тази статия? Данъците – облагането с данъци върху недвижими имоти, деклариране на имот при закупуването му, срокове за подаване на данъчна декларация… Вижте повече