Важни промени в Закон за управление на етажната собственост Важни промени в Закон за управление на етажната собственост
декември 7, 2023

В изпълнение на реформата „Улесняване и повишаване ефективността на инвестиции“, вградена в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, бяха внесени промени в… Вижте повече


Новият Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и Указ №173 Новият Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и Указ №173
ноември 15, 2023

Новият Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС) въвежда значителни промени, които оказват влияние както върху разпределението на разходите, така и върху процедурите при провеждане… Вижте повече


Етажната собственост - образец на примерен правилник за етажна собсвеност ПРИМЕРЕН ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
юни 29, 2013

Образец по чл. 11, ал. 5 от ЗУЕС ПРИМЕРЕН ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ Раздел I Общи положения Чл. 1. Този правилник урежда… Вижте повече


Приети са новите изменения в ДВ. бр.57 от 26 Юли 2011г. в ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ.
март 21, 2012

1. Промените, които се внасят са насочени към въвеждането на опростена процедура за свикване на общо събрание. Законопроекта предвижда разлепване на 2 видими места в етажната собственост на… Вижте повече