Етажната собственост - образец на примерен правилник за етажна собсвеност ПРИМЕРЕН ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
юни 29, 2013

Образец по чл. 11, ал. 5 от ЗУЕС ПРИМЕРЕН ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ Раздел I Общи положения Чл. 1. Този правилник урежда… Вижте повече


Приети са новите изменения в ДВ. бр.57 от 26 Юли 2011г. в ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ.
март 21, 2012

1. Промените, които се внасят са насочени към въвеждането на опростена процедура за свикване на общо събрание. Законопроекта предвижда разлепване на 2 видими места в етажната собственост на… Вижте повече