ЕПЖС - Енергийно обновяване и реновиране на сгради Енергийна ефективност и реновация на сгради. ЕПЖС.
август 7, 2014

Повечето от българите живеят в т.нар. ЕПЖС – Едропанелни жилищни сгради. По повод обществена поръчка на Столична община за ИЗРАБОТВАНЕ НА ТИПОВ ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ… Вижте повече