ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ – нови условия от 28.10.13г. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ.
декември 10, 2013

От 28 октомври 2013 г. са изменени условията за участие по проект  „Енергийно обновяване на българските домове”. собствениците на самостоятелни обекти, в които се осъществява… Вижте повече