енергийна ефективност Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
май 23, 2015

За изпълнение на програмата за енергийна ефективност, при която сградите ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ, е нужно собствениците на многофамилни жилищни сгради да регистрират сдружение… Вижте повече


ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ – нови условия от 28.10.13г. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ.
декември 10, 2013

От 28 октомври 2013 г. са изменени условията за участие по проект  „Енергийно обновяване на българските домове”. собствениците на самостоятелни обекти, в които се осъществява… Вижте повече


КОГА ПРИДОБИВАНЕТО НА НЕДВИЖИМ ИМОТ НЕ СЕ ОБЛАГА С ДАНЪК? ДАНЪЧНИ ВЪПРОСИ ЗА ИМОТИ.
май 2, 2012

За какво е тази статия? Данъците – облагането с данъци върху недвижими имоти, деклариране на имот при закупуването му, срокове за подаване на данъчна декларация… Вижте повече


Енергиен паспорт и енергиен сертификат на сградата
март 21, 2012

Оценка за съответствие на проектите, енергиен паспорт и енергиен сертификат на сградата са сред задължителните документи при сделка При сключване на договор за покупко-продажба или… Вижте повече