Онлайн проверка СГКК Онлайн проверка СГКК
август 27, 2017

ОНЛАЙН ПРОВЕРКА НА СТАТУСА ЗА ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ В СГКК Може да правите онлайн проверка относно статуса на подаденото заявление в СГКК на www.cadastre.bg Като кликнете… Вижте повече


Документи имот Документи за продажба на апартамент в строеж
март 28, 2016

ПРИМЕРНИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В СТРОЕЖ 1.Нотариален  акт  за собственост (може да бъде за суперфиция- учредяване право на строеж или за покупка на… Вижте повече


Документи имот Документи за продажба на сграда и земя
март 28, 2016

ПРИМЕРНИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА НА СГРАДА И ЗЕМЯ   Нотариален акт за собственост Актуална скица на мястото (само в случай, че собствениците притежават идеална… Вижте повече


Документи имот Документи за продажба на апартамент придобит по наследство
март 28, 2016

ПРИМЕРНИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ, ПРИДОБИТ ПО НАСЛЕДСТВО 1.Документ за собственост (нотариален акт, договор за покупка от община или др. В документа за… Вижте повече


Документи имот Необходими документи за продажба/ипотека на апартамент
март 28, 2016

ПРИМЕРНИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА/ИПОТЕКА НА АПАРТАМЕНТ   1.Документ за собственост на продавачите (нотариален акт, договор за покупка от община или др. В документа за… Вижте повече


нап удостоверение Удостоверение по чл.87 за наличие или липса на данъчни задължения
април 25, 2012

Обновена на 24.04.2016г. ДОПК: Удостоверение по чл.87 се издава от НАП. Ако сте физическо лице или едноличен търговец този документ може да извадите от съответната… Вижте повече