Договор за наем Кога договор за наем е търговска сделка
май 13, 2014

Обикновения договор за наем е регламентиран в чл.229-239 на ЗЗД. Най-чест предмет на този договор е недвижим имот. Кога договорът за наем е търговска сделка… Вижте повече


Договор за наем Договор за наем – ключови моменти
януари 6, 2013

Договорът за наем е регламентиран в ЗЗД. Най-често предмет за договор за наем е недвижим имот, но това може да бъде и движима вещ. Тук… Вижте повече