Допустимо ли е придобиването на имот, собствеността върху който се възстановява по реда на ЗСПЗЗ, с изтичане на петгодишния давностен срок по чл.79, ал.2 ЗС от влизане в сила на чл.5, ал.2 ЗВСОНИ, или необходимият за това давностен срок е винаги десетгодишен, съгласно чл.79, ал.1 ЗС?
февруари 22, 2013

По повод запитвания относно моето мнение за давностни срокове касаещи придобиването на имоти предоставям едно тълкувателно решение на ВКС на РБ от 15.11.12г. за следния… Вижте повече


Удостоверение за тежести Удостоверение за тежести – давност и максимален срок, в който важи
юли 24, 2012

Удостоверението за тежести на недвижим имот няма давностен срок. Актуалното удостоверение днес, няма да е актуално утре или след няколко дни. Всеки купувач на имот,… Вижте повече