Давност - топлофикация, софийска вода, електроразпределителни дружества Давност – Топлофикация, Софийска вода, Електроразпределителни дружества
август 30, 2013

Знаете ли какви са гражданските ви права? До 01 януари 2014 година е срокът, в който ако отправите молба до НАП, ще може да се… Вижте повече


Допустимо ли е придобиването на имот, собствеността върху който се възстановява по реда на ЗСПЗЗ, с изтичане на петгодишния давностен срок по чл.79, ал.2 ЗС от влизане в сила на чл.5, ал.2 ЗВСОНИ, или необходимият за това давностен срок е винаги десетгодишен, съгласно чл.79, ал.1 ЗС?
февруари 22, 2013

По повод запитвания относно моето мнение за давностни срокове касаещи придобиването на имоти предоставям едно тълкувателно решение на ВКС на РБ от 15.11.12г. за следния… Вижте повече