Какво значи ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ? Преустройство на помещения и сгради.
декември 15, 2012

За да се извърши промяна в предназначението на помещение е необходимо да бъде изготвен инвестиционен проект, който следва да бъде одобрен от Главния архитект към… Вижте повече