енергийна ефективност Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

За изпълнение на програмата за енергийна ефективност, при която сградите ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ, е нужно собствениците на многофамилни жилищни сгради да регистрират сдружение… Вижте повече


Нотариална камара, удостоверения Да бъде ли удостоверителната функция на нотариусите „отворена” за адвокатите?

Интересно и като че ли оправдано е становището на нотариусите по отношение на правата, които може да се делегират на адвокатите. Става въпрос за това,… Вижте повече


Покупка на имот от задлъжнял собственик

Как да се предпазите от подводните камъни при покупка на имот от задлъжнял собственик, който има не погасени данъчни задължения подлежащи на принудително събиране? И как може… Вижте повече


Давност - топлофикация, софийска вода, електроразпределителни дружества Давност – Топлофикация, Софийска вода, Електроразпределителни дружества

Знаете ли какви са гражданските ви права? До 01 януари 2014 година е срокът, в който ако отправите молба до НАП, ще може да се… Вижте повече


ПРЕДОСТАВЕНИ / ПОЛУЧЕНИ ПАРИЧНИ ЗАЕМИ и МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ПРЕДОСТАВЕНИ / ПОЛУЧЕНИ ПАРИЧНИ ЗАЕМИ В срок до 30 април в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ следва да се декларират предоставените/получените парични… Вижте повече


Закон за туризма беше гласуван и одобрен от Народното събрание

Окончателният вариант на Закон за туризма беше гласуван след дълго обсъждане. Целта е, документа да помогне да се намали административната тежест за бизнеса и да… Вижте повече