Кредит ЦКР и срок на заличаване на ипотека при пълно погасяване на кредит

Как се определя размерът на дълга за кредит? Размерът на дълга по всеки отделен кредит се определя като сума от главницата, начислените лихви, такси, комисиони… Вижте повече


Ипотечен кредит за ново жилище Ипотечен кредит за ново жилище

Нови промени в Закона за кредитите за недвижими имоти базиран на европейската директива за ипотечните кредити. Цената на кредита ще трябва да включи всички такси,… Вижте повече


Документи за покупка на имот с банка Исканите от банките документи при покупка на имот с ипотечен кредит

Изложените по-долу документи могат да бъдат изисквани от Банката в зависимост от конкретния случай. I. Документи, удостоверяващи самоличността и доходите на кредитоискателите : 1. Документи… Вижте повече


Ипотека За ипотечните кредити

Ипотечните кредити ще поевтинеят с 1 – 1,5% до края на годината според Асоциацията на кредитните консултанти. Това беше споделено днес в коментар по радио… Вижте повече


Кредит Семейство с ипотечен кредит

И през 2015 г. един от членовете на младо семейство с ипотечен кредит може да намали сумата от годишните данъчни основи с лихвените плащания по… Вижте повече


Кредит Новите промени при кредитите

Съвсем скоро ще отпаднат доста от различните такси, които банките начисляват по кредитите на клиентите. Това ще облекчи  ползващите потребителски и ипотечни кредити. Няма да се начисляват… Вижте повече