Каква е разликата между продажна цена и оценката на банката Каква е разликата между продажна цена и оценка на банката

Когато кандидатствате за заем от банка, банките отпускат определен процент от стойността на имота и имат изискване за самоучастие от ваша страна. Процента, който банките… Вижте повече


Документи за покупка на имот с банка Исканите от банките документи при покупка на имот с ипотечен кредит

Изложените по-долу документи могат да бъдат изисквани от Банката в зависимост от конкретния случай. I. Документи, удостоверяващи самоличността и доходите на кредитоискателите : 1. Документи… Вижте повече


Кредит Данъчното облекчение за млади семейства

И през 2015 г. един от членовете на младо семейство с ипотечен кредит може да намали сумата от годишните данъчни основи с лихвените плащания по… Вижте повече


Кадастър и Имотен регистър Електронно разплащане

От 01.12.13г.  Агенция по Вписванията  въведе  „Електронно разплащане” за частта Имотен регистър – „Собственост и собственици”. За целта трябва да се регистрирате в сайта на Кадастър и Имотен… Вижте повече


За имотите купени със заем

Кредит се отпуска на собственици на недвижими имоти, като имота (апартамент, офис, магазин или друг имот) служи като обезпечение за връщане на отпуснатия от банката… Вижте повече