Кадастър и Агенция по вписванията – имотни въпроси,идентификатор на имот,бланки, заявления, удостоверения

Обновена на 25.04.2016г.

Може би сте се питали – какво свързва Кадастарът и Агенция по вписванията? Отговора на този въпрос е идентификаторът на недвижимия имот. Данните от  кадастъра, касаещи имотите се пращат в имотния регистър , който се намира в Агенция по вписванията. В кадастъра се съхраняват основни данни за местоположението, границите и размерите на недвижимите имоти. Докато в Агенция по вписванията-имотен регистър се вписват абсолютно всички актове (нотариални актове, завещания, възбрани – обща или за отделен имот, ипотеки- законна, договорна или за обезпечение пред съд, констативни актове и др.). С тях се прехвърля или признава право на собственост (покупко-продажба на недвижим имот, дарение, завещание, наследство и т.н). Въобще всички промени касаещи вещното право върху недвижимите имоти, които по закон предвиждат вписване в Агенция по вписванията  се съхраняват имотния  регистър.

Кадастърът и Имотния регистър са публични и след заплащане на такса определена от съответната инстанция може да получите нужната Ви информация свързана с имот.

Недвижим имот – обект на кадастъра на първо място е поземления имот,  после сграда (напълно изградена или в груб строеж  и самостоятелен обект в сграда ( апартамент, ателие, офис и т.н.).

Всеки поземлен имот, сграда и самостоятелен обект в сграда получават идентификатор, който представлява уникален номер.

Ако имате възражения относно приета  кадастрална карта и регистър на недвижим имот, всяко заинтересовано лице може в 30 дневен срок от обявяването им в Държавен вестник, да направи възражение в СГКК. До 30 дни след изтичане на този срок, трябва да получите отговор на подаденото от Вас  писмено възражение.

СГКК предава на Агенция по вписванията всички данни за промени касаещи недвижимите имоти:  разделяне и съединяване на имоти по искания на собствениците, разделяне на имоти в резултат на промяна на границите на имотите, промени свързани с отстраняване на грешки и непълноти. При съдебна и доброволна делба на недвижими имоти съдът възлага обособените дялове, след получаване на  идентификатори в кадастъра. Доброволната делба е недействителна ако няма отделен идентификатор  за всеки дял. Тя може да се прави само ако реално обособените части отговарят на минимално определените по закон размери за площ и лице. В градовете тези размери са най-малко 14 м лице и 300 кв.м повърхност, във вилните зони – най-малко 18 м лице и 600 кв.м повърхност, в селата – най-малко 12 м лице и 250 кв.м повърхност.  За имоти земеделски територии  при съставяне на дяловете не се допуска разделянето на нивите на части, по-малки от 3 декара, на ливадите на части, по-малки от 2 декара, и на лозята и овощните градини на части, по-малки от 1 декар.  Разделянето на имот не ликвидира съсобственост когато има такава.

При  искане за съединяване на два или повече съседни имота не е достатъчно просто имотите да имат съседство (обща точка). Необходимо е два съседни имота да имат обща граница. А ако ще се съединяват сгради, трябва да има удостоверителен документ от съответната община за допустимост на съединяването. Освен това има условие, когато два имота ще се съединяват собственик (или собственици) на тези два или повече имота да са едни и същи лица. Може да стане съединение на имоти с различни собственици само ако има изразена воля на различните собственици на имоти във предвидената форма – нотариален акт, за прехвърляне на идеалните части от имотите, които ще се съединяват. В новия документ на собственост трябва да се определят и дяловете на съсобственост в новообразувания недвижим имот.

В имотния регистър справки и извлечение от партидите се правят само по отделни имоти. Информацията е публична и всеки може да получи устна справка за вписванията по партида на недвижим имот, препис или извлечение от нея или удостоверение за вписано или невписано в нея обстоятелство.

За издаване на схема на самостоятелен обект в сграда е необходимо да отидете лично(или нотариално упълномощен Ваш представител) в СГКК и да подадете заявлението. Носете копие на нотариалния акт за собственост и на архитектурния проект ( за по-новите сгради).

Необходими документи за даване на идентификатор на недвижим имот и нанасянето му в кадастралния регистър на идентификаторите и промените им:заявление и документ за платена такса.

Още за кадастъра може да прочетете тук: АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Заявление за издаване на Удостоверение за тежести – попълнено правилно и с приложени документи. Прилагат се документи за собственост – 10 години назад.

Ако имота е препродаван носете копия на старите актове за собственост. Ако нямате копия, ще Ви се наложи да извадите незаверен препис от Архива към Агенция по вписванията. Там се съхраняват актове издадени след 1995г. По-старите ще трябва да търсите в СРС-Стар архив.

Ще трябва да приложите и удостоверения за наследници, смъртни актове (ако е нужно и има такива), констативни актове, удостоверение за семейно положение(ако е е необходимо), скици, удостоверение за идентификатор  и т.н.

Консултирайте се с дежурен съдия в Агенция по вписванията. Вземете негова резолюция. Така ще сте сигурни, че няма да пропуснете да приложите някой документ.

Удостоверението за тежести показва вписванията, отбелязванията и заличаванията извършени с един недвижим имот. Ако няма никакви прехвърлителни действия – продажби например, удостоверението излиза празно. В него няма нищо, освен данните на имота и данните на първичния документ за собственост.

Заявлението за вписване, отбелязване или заличаване се подава от нотариус или упълномощен адвокат:

Удостоверение по чл.45 – удостоверението  за лице показва само вписванията, отбелязванията и заличаванията, направени на името на едно или няколко определени физически или юридически лица.

За да извадите компютърна справка за имот е необходимо да платите  таксата, която ще ви кажат на гишето издаващо тази справка. Нужно е да знаете ЕГН-то на собственика на имота или БУЛСТАТ, ако продавача на имота е юридическо лице. Предполага се, че трябва да имате тази яснота след като ще купувате имот. Добре е да имате копие от нотариалния акт за собственост , с който Вашия продавач ще Ви продаде имота си.  От компютърната справка, ще добиете пълна яснота относно имота, който Ви интересува.  Имайте предвид обаче, че компютърната справка не е официален документ. Официален документ, който Ви е нужен при изповядване на сделка с недвижим имот е Удостоверението за тежести.

Най-четени публикации за имоти:


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

3 мнение в Кадастър и Агенция по вписванията – имотни въпроси,идентификатор на имот,бланки, заявления, удостоверения

 1. Стефан Димитров каза:

  Допълнение към въпроса: потърсих договора за продажба на държавния недвижим имот-апартамент в Агенцията по вписвания, но ми отговориха, че тези договори не се съхраняват при тях!

  1. Щебетовска каза:

   Проверете в съответния Районен съд или в областната управа към съответната община. Подлежат на вписване само актове, които са извършени по нотариален ред или са с нотариално заверен подпис. В кадастъра се извършват други услуги – издаване на скица на поземлен имот или на сграда – самостоятелен обект на собственост, издаване на идентификатор на самостоятелен обект в сграда, изготвяне на схема на самостоятелен обект, издаване на копие от кадастрална карта,изработване на проект за обединяване на поземлени имоти, заснемане на граница на поземлен имот или на сграда и т.н.

 2. Стефан Димитров каза:

  Председател съм на Управителния съвет на етажна собственост в София. Един от етажните собственици прави опит за завземане на помещение, което етажната собственост владее и управлява от повече от около 20 години. За целта през 2013 г. се е сдобил с нотариален акт за поправка на нотариален акт за покупко-продажба от 1999 г., с който е придобил апартамента си. Основанието е че някога през 1992 г. в договора за продажба на апартамента от общината на първия собственик това помещение било вписано след думите и правото на строеж върху държавна земя. Подозираме, че в този договор за продажба от общината е бил вписан текст по-късно. Въпросът ми е дали, освен в служба Държавни имоти на общината, в кадастъра се съхранява копие от този договор за продажба, където подобна поправка би трябвало да отсъства, с което бихме доказали документната измама.