НОВА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КАДАСТЪРА

От 19.04.2012г. вече може да ползвате услугата на АГКК за подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ по електронен път за получаване на идентификатор на недвижим имот и нанасянето му в кадастралния регистър.
В сайта на Агенцията по геодезия, картография и кадастър има секция от където след като изберете категория в зависимост от местонахождението на имота можете да изпратите платежно нареждане или заявление и придружаващите го документи по електронната поща до СГКК-СОФИЯ.
Какво е необходимо да знаете:
За да се възползвате от услугата първо трябва да изтеглите заявление по образец от АГКК, което да попълните и да изпратите. Ще получите отговор и инструкции и информация относоно последващи действия на посочената от вас елекронна поща.
Какво следва:
Необходимо е още да извършите плащане-превод по следната банкова сметка на АГКК, като не забравите да попълните в преводното нареждане/банкова сметка всички необходими атрибути:
………………………………………………………………………………………
IBAN BG 13 BNBG 9661 3100 1201 01
BIC BNBGBGSD
БНБ -ЦУ
………………………………………………………………………………………
Услугите, предоставяни от Агенция по геодезия, картография и кадастър, могат да бъдат заплатени и с дебитна или кредитна карта в приемните на СГКК.
Всички услуги предоставяни от Агенция по геодезия, картография и кадастър може да намерите на сайта на агенцията.
Цените на услугите свързани с получаване на идентификатор на недвижим имот са:
– обикновена услуга – 10лв.
– бърза услуга – 15 лв.
– експресна услуга – 30 лв.
ОЩЕ ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ АГКК:
Кадастралната карта и регистри съдържат информация за недвижимите имоти  като апартаменти, жилища, ателиета, магазини, гаражи, офиси, сгради, поземлени имоти, УПИ и друг вид недвижима собственост. Също така дават информация за границите на имотите и техните собственици.
КАКАВО Е ИДЕНТИФИКАТОР:
Идентификаторът представлява уникален номер, който всеки имот получава в зависимост от територията – населеното място, земеделските земи, горите и т.н.
ЗА КАКВО СЛУЖАТ ДАННИТЕ ОТ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА:
Данните от кадастралната карта служат за издаване на скица на имот, необходима за сделка с недвижим имот пред нотариус.
Скиците имат давност от шест месеца.
Освен скици, данните от кадастралната карта служат и за създаване на устройствени планове, за инвестиционни проекти, за справки пред различни инстанции.

Райони, в които има територии с влезли в сила заповеди за одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри:
-Банкя (гр. Банкя, с. Клисура и с. Иваняне);
-Люлин;
-Овча Купел (жк Овча купел 1, 2 и стара част, част от Суходол, част от Горна баня, с. Мало Бучино);
-Връбница (части от Връбница, Орландовци, Обеля и Илиянци, с. Волуяк и с. Мрамор),
-Надежда;
-Нови Искър( Бенковски и Требич, с. Балша, с. Войнеговци, с. Доброславци, с. Кубратово, с. Житен, с. Кътина, с. Локорско, с. Мировяне, с. Негован, с. Подгумер, с. Световрачане, с. Чепинци);
-Сердика;
-Оборище;
-Средец;
-Кремиковци (Кремиковци, Сеславци, Ботунец, Челопечене и части от Враждебна, Бенковски, Орландовци, Малашевци, с. Горни Богоров, с. Долни Богоров, с. Желява, с. Яна, гр. Бухово);
-Младост;
-части от р-н Витоша (с.Мърчаево, с. Владая, Княжево, Симеоново, Драгалевци, Бояна);

Въпроси и контакт с СГКК към АГКК:
ГР. СОФИЯ 1618
кв. “ПАВЛОВО”, Ул. “МУСАЛА” №1
СТАНИСЛАВА ДИНКОВА
Тел/факс:Тел/факс:02/ 8188374; 9557266
sofia@cadastre.bg


Най-четени:

Временно мненията са затворени.