Преминаване на земеделска земя в парцел за жилищни нужди

Как става преминаването на земеделска земя в парцел за жилищни нужди и каква е процедурата за това?

 1. Снабдете се с всички документи относно собствеността на имота:
 • нотариален акт/ актове;
 • ако има делби – нужно е да имате договор / ите за делба вписани в Агенция по вписванията, от които става ясно кои са съсобствениците и как е разпределена делбата на имотите между съделителите;
 • актуални скици издадени от АГКК / агенция по геодезия, картография и кадастър/ с идентификатор на имота;
 • решения за възстановяване право на собственост на земи / ако има такива/;
 • решения на СОС за ПУП /подробен устройствен план/;
 • решения на СОС за изменение на план за улучна регулация, за създаване на УПИ / урегулиран поземлен имот/, за застрояване за УПИ за „ЖС“ /жилищно строителство/;
 • завещания / ако има/;
 • удостоверения за наследници /ако имота е наследствен/;
 • искови молби и решения на съответните съдилища / ако има/;
 • комбинирани скици /ако има/;
 • други документи;

2. Нужно е да се извадят Удостоверения за тежести.

3. Нужно е да се извади Удостоверение за поливност от Напоителни Системи ЕАД;

4. От Област зелемеделие е нужно да се извади Акт за категоризация на земята;

5. От РИОСВ е нужно да се извади съгасувателно писмо на база опис какво се застроява по ПУП / подробен устройствен план/;

6. Следва издаване на писмо от РЗИ, че всичко по ПУП е ОК;

 • След като се снабдите с всичките тези документи се прави преписка с оригинали и копия / 2 комплекта – 2 папки/ съгласно клаузите по чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
 • Тази документация трябва да мине на комисия /обществено обсъждане/ по чл. 17 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за преминаване на земеделска земя в парцел за жилищни нужди за да се смени предназначението на земята.
 • Следва издаване на Удостоверение за промяна на предназначението на собственика на имота.
 • И на финал – нужно е да се извади нова скица на имота с актуално съдържание / да фигурира новото предназначение на земята, за жилищни нужни, а не земеделска земя/. Скиците се вадят от Кадастъра /АГКК/.

Желая ви успех с вашите имотни сделки. Винаги може да ме потърсите за консултация или за съдействие на телефон +359 878 22 36 09, Десислава Щебетовска

Най-четени публикации за имоти:


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.