Единен портал за достъп до електронни административни услуги

Единен портал за достъп до електронни административни услуги предоставя възможност на хората да се самообслужват и да управляват услугите, които получават. Онлайн каналите помагат чрез сайтовете на различни институции клиентските услуги да достигат бързо до гражданите.

Част от Електронните услуги, някои от тях свързани с недвижими имоти, които предоставя
Държавна агенция „Електронно управление“ са:

Устройство на територията, строителство и кадастър

 • Вещни права. Отчуждаване, обезщетяване – издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти, имоти, жилища и комунални услуги, разрешителни за строеж, данъци, такси.
 • Предназначение на териториите, застрояване, преустройство
 • Инвестиционно проектиране и строителство – разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж, издаване на разрешение за строуж, издаване на удостоверение за търпимост на строеж и други електронни усулги;
 • Предоставяне на данни от ГЕОКАРТФОНД;
 • Устройствени планове – създаване, изменения –  одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) или частично изменение на ПУП, проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването, издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти, изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми и други електронни услуги;
 • Професионалисти – геодезия, картография и кадастър
 • Кадастрални дейности
 • Техническа инфраструктура – издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи, регистриране технически паспорти на строежи, издаване на заповед за право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужд поземлен имот при наличие на писмен, нотариално заверен договор за съгласие между заинтересованите страни и други електронни услуги.

Имоти, жилища и комунални услуги

 • Благоустрояване. Ограничени зони, проекти на сгради, съоръжения
 • Данъци и такси
 • Държавна и общинска собственост
 • Придобиване, продажба и ипотека на недвижим имот
 • Етажна собственост – справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост, промяна на предназначението на сгради,  определяне на прилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост и предоставянето й на съответната етажна собственост за поддържане и използване.

Данъци и такси за граждани. Данъци, социално и здравно осигуряване

 • Местни данъци и такси – електронно издаване на различен вид удостоверения, служебни бележки, предоставяне на данъчна и осугурителна информация, издаване на справки за платени данъци, издаване на  удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот, включително незавършено строителство и други услуги, които може да заявите електронно онлайн.

Граждански права. Гласуване, съдебни производства, лишаване от права

 • Удостоверяване на права върху имущество и вещи
 • Достъпност, публичност и прозрачност – издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2), издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3) и други електронни услуги.
Най-четени публикации за имоти:


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.