ЛОКАЛНО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА ППС НА ЖИВУЩИТЕ В ЖИЛИЩНИ ИМОТИ

За Ваше улеснение публикуваме информация относно най-често задаваните въпроси:

Кои лица имат право на локално платено паркиране:

 • физически лица, които управляват ППС и са собственици на жилищни имоти;
 • физически лица, които управляват ППС и са наематели на жилищни имоти;
 • физически лица, които управляват ППС и са които са членове на домакинството на собствениците или наемателите на жилищни имоти.

На какви условия трябва да отговаряте, за да получите право на локално платено паркиране:

 • жилищният имот да попада в зона за почасово платено паркиране;
 • имотът да е обособен като жилищен и да се използва за жилищни нужди;
 • лицето да е с постоянен адрес, идентичен с адреса на имота;
 • да притежава свидетелство за правоуправление на ППС;
 • да управляват автомобил по силата на собственост или друго правно основание;
 • постоянният адрес на собственика на ППС да е идентичен с адреса, вписан в свидетелството за регистрация на ППС в сектори С 2.3.

Необходимите документи за кандидатстване за получаване на винетен стикер, удостоверяващ право на локално платено паркиране се представят в ОРИГИНАЛ:

 • заявление по образец –  ТУК;
 • лична карта – за справка;
 • регистрационен талон на автомобила – копие и оригинал за справка;
 • свидетелство за правоуправление на ППС – копие и оригинал за справка;
 • нотариален акт или друг документ, удостоверяващ собствеността на жилищния имот или договор за наем – копие и оригинал за справка;
 • лицата, които управляват ППС по силата на право различно от правото на собственост представят документ, удостоверяващ валидно правно основание за ползване на автомобила – копие и оригинал за справка;
 • лицата, които управляват служебен автомобил за лично ползване – представят документ от работодателя, удостоверяващ, че заявителя е в трудово или служебно правоотношение, или има слючен договор за управление, както и документ, удостоверяващ предоставянето на служебния автомобил освен за служебно, така и за лично ползване – копие и оригинал за справка;
 • документ, удостоверяващ собственост или съсобственост, в случай, че лицето не е вписано в документа, удостоверяващ собствеността на имота – удостоверение за  наследници или др. – копие и оригинал за стравка;
 • декларация по образец за членство на домакинство по смисъла  на § 1, т. 2 от ДР на ДОПК, в случай че лицето не е собственик или наемател – ТУК.

Къде може да подадете своите заявление и документи:

 • офис „Възраждане“ – на пл. „Възраждане“ № 1;
 • офис „Будапеща“ – на ул. „Будапеща“ № 17, етаж 1;
 • офис метростанция „Европейски съюз“ (вход/изход от страната на музея „Земята и хората“);
 • ОНЛАЙН (При подаване на документи онлайн, моля обърнете внимание, че сканираните документи трябва да бъдат с размер максимум до 2 MB и формат – *PDF, *JPEG, *JPG или *PNG)

Работно време на офисите:

Работното време на офисите за локално платено паркиране на метростанция „Европейски съюз“, ул. „Будапеща“ № 17 и пл. „Възраждане“ №1  е от 08:30 ч. до 17:00 ч.

почивен ден: събота и неделя

Какво трябва да направите преди да изтече валидността на стикера Ви за локално платено паркиране:

В едномесечен срок преди изтичане на валидността на издадения Ви винетен стикер за локално платено паркиране, ако желаете отново да продължите да ползвате правото на локално платено паркиране, следва да подадете ново заявление по образец с необходимите документи за установяване на това право.

Каква цена трябва да заплатя, за да получа винетен стикер за локално платено паркиране:

 • за живущите в „Зелена зона“ – 10 лв. на месец, 100 лв. за дванадесет месеца и 200 лв. за двадесет и четири месеца за един автомобил на жилище,  за втори автомобил на домакинство в двоен размер и за трети автомобил в троен размер;
 • за живущите в „Синя зона“ – 15 лв. на месец, 150 лв. за дванадесет месеца и 300 лв. за двадесет и четири месеца за един автомобил на жилище, за втори автомобил на домакинство в двоен размер и за трети автомобил в троен размер;
 • поредността на автомобила зависи от поредността на подаденото във времето заявление;

Как мога да заплатя цената за винетен стикер:

 • в касата на дружеството, находяща се на ул. „Будапеща“ № 17, пл. „Възраждане“ № 1, офис метростанция „Европейски съюз“ (вход/изход от страната на музея „Земята и хората“) или по банкова сметка, информация за която ще получите след одобрение на Вашето заявление.
 • При условие, че желаете да заплатите в касата на дружествопто е необходимо да се съобразите с работното й време:

Работното време на офисите за локално платено паркиране на метростанция „Европейски съюз“, ул. „Будапеща“ № 17 и пл. „Възраждане“ №1 е от 08:30 ч. до 17:00 ч.

почивен ден: събота и неделя

Какви са сроковете за  заплащане на цената за винетен стикер:

 • след одобрение в срок до 15 работни дни от датата на подаване на заявлението;
 • при месечно заплащане на цената за едногодишния винетен стикер или двугодишния винетен стикер – до три работни дни, считано от крайната дата, за която е заплатено;
 • при незаплащане в посочените срокове процедурата за издаване на винетен стикер се прекратява или се анулира издадения стикер.

Какво да направя, ако сменя своя автомобил в периода на валидност на издадения ми винетен стикер:

В рамките на валидност на Вашия винетен стикер за локално платено паркиране, можете да промените своето ППС, като за целта следва да отлепите винетния стикер от стария автомобил и да го представите заедно с регистрационния талон на новия автомобил. Нов винетен стикер ще Ви бъде издаден веднага без да дължите допълнителна такса за неговото издаване.

В какъв периметър мога да паркирам, след като получа своя винетен стикер за локално платено паркиране:

Имате право да паркирате своето ППС, в границите на конкретна подзона, от зоните за почасово платено паркиране, в която попада адресът на жилищния Ви имот – ТУК.

Телефони за допълнителна информация:

–    02/80 15 285   офис „Възраждане“

–    02/80 15 256   офис „Будапеща“

–    02/80 15 270   офис „Будапеща“

–    02/995 11 60   офис „Европейски съюз“

–    02/995 00 61   офис „Европейски съюз“

ВАЖНО!
Не е необходимо отлепването на изтичащите винетни стикери. Същите се активират автоматично за следващ период от дванадесет или двадесет и четири месеца 
при постъпване на плащане на дължимата такса.

Информация: sofiatraffic.bg

Най-четени публикации за имоти:


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.