Атрактивни предложения за ипотечни и потребителски кредити

Днес банките предлагат все по-атрактивни заеми на своите клиенти. Много от тях не събират такси за усвояване и управление на кредита, предоставят индивидуални ценови условия и по-внимателно обследват клиентите си.

Нужното самоучастие при ипотечен кредит за покупка на имот обикновенно е 10%, а процентът кредитиране, който отпускат различните банки варира между 80% до 90% от оценката на имота.

Оценката на имота е пазарната оценка, която банките правят чрез лицензиран оценител. Обикновенно тази пазарна оценка е по-ниска от пазарната цена на имота. Банките взимат предвид именно тази оценка и на база нея отпускат заем на кредитополучателите.

Условията за получаване на ипотечен заем най-общо са свързани с това да имате добър осигурителен доход, да работите на безсрочен трудов договор и да получавате доходите си по сметка в избраната банка. Когато получавате доходите си по сметка в банката ще получите по-добри лихвени условия по кредита.

Може да решите да ползвате кредит за финансиране на текущи нужди. Например за ремонт и обзавеждане, разходи за образование, различни семейни събития и други, или за закупуване на недвижим имот и рефинансиране на кредити, отпуснати от други банки.

Ето и някои важни понятия, с които е добре да сте запознати:

  • ГЛАВНИЦА – това е сумата, която сте взели назаем от банката;
  • ГПР / годишен процент на разходите/ – колкото по-нисък е годишният процент на разходите, толкова по-изгоден е кредита. В ГПР се включват  не само дължимите лихви, но и таксите и комисионните, които ще трябва да плащате. Винаги сравнявайте ГПР на различните банки при еднакви условия – еднакъв период на кредита, еднаква сума, еднаква валута. Така ще може да прецените коя банка ви предлага най-добри условия.
  • ЛИХВА ПО КРЕДИТ – сума която длъжникът плаща на кредитора за ползване на неговите парични средства.
  • ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ – това е процентът, с който банката олихвява предоставените в заем средства.
  • ОБЕЗПЕЧЕНИЕ – поръчителство, гаранция, залог, ипотека, която осигурява възможност при непогасяване на кредита от страна на длъжника, дължимата сума да се събере.
  • ВАЛЬОР – това е датата, от която започва да тече лихва по дадена банкова сметка. Отнася се за текущи, депозитни, влогови сметки, по разрешен кредит и др.

КАКВИ РАЗХОДИ ИМА ОЩЕ ЗА ПОКУПКА НА ИМОТ?

  1. Нотариални и държавни такси – заплащат се в деня на сделката при нотариус и включват: нотариални такси (за покупко-продажбата и за ипотека ако имота ще се потекира), местен данък при придобиване на имота, такси за вписване на нотариалните актове за покупко-продажбата и за ипотеката в Агенция по вписванията и т.н. Таксите се начисляват върху материалния интерес, който фигурира в нотариалния акт.

Местният данък при покупко-продажба на имот се определя от съответната община, като варира от 1,3% до 3% от материалния интерес на сделката. Таксата за вписване за покупка на имот в Агенция по вписванията е 0,1%, мин. 10 лева от материалния интерес на сделката. За вписване на ипотеката се дължат също държавни и нотариални такси и се определят като процент от размера на удостоверения материален интерес, в зависимост дали ипотеката е законна или договорна.

ПОЛЕЗНО И ВАЖНО

Добре е когато договаряте условията в предварителния договор с продавача, осигуряването на кредит да става паралелно с това. Тоест, не прибързвайте да капарирате или подписвате предварителен договор преди да сте наясно при какви условия банката ще ви отпусне заем, преди да сте наясно на каква сума от банката може да разчитате, преди да имате одобрение от банка. Това е важно за да се избегнат разминавания в сроковете, определени от банката и от продавача-собственик на жилището, а също и за да сте наясно със реалните възможности които имате.

ГОДЕС ИМОТИ ви предлага множество услуги за Вашите имоти в т.ч. пълно съдействие при ипотечно и потребителско кредитиране. Работим в тясно сътрудничество с финансисти и експерти. Възползвайте се от експертната безплатна консултация. Ще ви спестим време и ще помогнем при подготовката на цялата документация за Вашия имот и/или заем. Процеса на одобрение на кредит ще бъде максимално бърз за Вас. Предоставянето на сравнителна информация и различни оферти от всички действащи банки е само началото. Важно е да вземете информирано решение и възможно най-добра оферта!

Ние ще ви съдействаме, защото наша задача е да защитим вашите интереси.

Свържете се с нас за повече информация и съдействие при кредитиране на телефон 0878 22 36 09 – Десислава Щебетовска.

Най-четени публикации за имоти:


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.