От 01 януари 2019 не се подава данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ при придобиване на недвижим имот

КОГА СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.14 ОТ ЗМДТ?

От 1 януари 2019 отпадна изискването за подаване на данъчна декларация при придобиване на недвижим имот или ограничени вещни права.

Досега физическите и юридическите лица следваше да подадат такава декларация в двумесечен срок от осъществяване на сделка. Вече тази информация ще се предоставя по служебен път от нотариуса.

ЗА СГРАДИ И ПОСТРОЙКИ, КОИТО НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Задължението за подаване на данъчна декларация се запазва за собствениците на новопостроени сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията. Това изискване ще важи от 01 януари 2020 година.

ЗА СГРАДИ И ПОСТРОЙКИ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

След завършване на сградата в груб строеж за сгради, които подлежат на въвеждане в експлоатация по ЗУТ, от 01.01.2020 г. възложителят на строежа ще бъде длъжен да предоставя необходимите данни за определяне на данъка на служителите на общинската администрация. Не е предвидено подаване на данъчна декларация.

ДАНЪЧНОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЩЕ ВЪЗНИКВА:

1. В 2-годишен срок от изграждане на сградата в груб строеж – установено от служители на общинска администрация с удостоверение по чл. 181, ал. 2 от ЗУТ, когато в този срок сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване;

2. В 1-годишен срок от съставяне на Акт образец 15 – когато в този срок сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване; лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител (за строежите от пета категория) ще има задължение да предоставя екземпляр от съставения Акт образец 15 на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от съставянето му;

3. От началото на месеца, следващ месеца, през който сградите са завършени – фактът на завършване ще се установява с удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на ЗУТ, както и с удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, че информация за новата сграда е нанесена в кадастралната карта.

Хипотезите по точка 1 и 2 ще се установяват с констативен акт, съставен от служители на общината. Данъчно задълженото лице може да оспори констатациите в акта в 7-дневен срок от уведомяването.

В случаите по точка 3 органите, издаващи съответния документ, служебно ще предоставят екземпляр от него на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от издаването му.

Изтеглете от НАП Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

Най-четени публикации за имоти:


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.