Акценти – Моят град, Моят дом, Моят бизнес – Кадастър и имотен регистър

Акценти от събитието, провело се на 15-16 ноември 2018 година, организирано от Националното сдружение за недвижими имоти /НСНИ/

  • За кадастралната карта – основна цел е максимално бързото покритие. Сега е изградена над 60% от кадастралната карта, като до края на 2019 година се очаква кадастралната карта да бъде завършена до 90%.

Кадастърът не може да се развива без кадастрална карта. Именно надграждането с данни ще даде възможност за развитие.

  • Цифровизиране на старите кадастрални планове – ще осигури сигурност за всички. Надграждането със специализирана информация също е изключително важно. / например информация за технопроводи и друга техническа информация/.
  • На фокус е развитието на електронни административни услуги и предоставянето на електронни скици, схеми и други имотни документи по електронен път.
  • Електронните документи, в т.ч. електронните скици, да се приемат като официални документи. Сега нотариусите достъпват електронните скици по електронен път, но това все още не са официални документи, които да служат на гражданите и официално да удостоверяват това, за което са издадени.
  • След покритието на кадастралната карта предстои създаването и на специализирани карти, което според г-н Йовов, зам.министър, МРРБ, ще се случи в следващите 4-5 години.

Специализираните данни включват недвижими имоти с различни данни от основните данни. Това са проводи, водни течения, данни за релефа на земната повърхност, сервитути и т.н.

Сега картите са актуални към 1985 година!

  • Нужно е да се изработят и нови слоеве за надграждане /свлачища, води и т.н./
  • Предстои синхронизиране на данните. Ще се търси и намира отговор какво е нужно да влезе като данни в картите. Кое трябва да е квалифицирана информация и т.н. – все важни въпроси, за които е нужно експертно решение.

Кадастър и имотен регистър

Г-жа Мравкова /гл.експерт, Информационни системи на регистрите към Агенция по вписванията/сподели, че сега връзката между кадастър и имотен регистър е чрез обмяна на електронни данни между двете институции.

Дейност 1: Промяна на нормативната рамка

В момента в Агенция по вписванията, според думите на г-жа Мравкова, има проект за надграждане. Две наредби – по чл.6, ал.3 и чл.7, ал.3 от ЗКИР – трябва да бъдат внесени.

Дейност 2: За гражданския оборот

Агенция по вписванията трябва да има достъп до скиците от кадастъра. Кадастърът трябва да има достъп до нотариалните актове в Агенция по вписванията. Това трябва да става автоматично, така че хората да не трябва да срещат трудности при информацията, която им се предоставя.

Как е сега: връзка между имотния регистър и кадастъра съществува и сега. Чрез Закона за кадастъра и имотния регистър са създадени и двете институции. Сега вписванията са персонални. На провелия се уъркшоп, стана ясно че е въпрос на политическо решение дали вписванията в имотния регистър в бъдеще ще бъдат по персонална или имотна партида.

Примери от други държави

АВСТРИЯ: С над 200 годишен опит, в тази държава кадастарът и имотния регистър са независими институции, които работят заедно и са взаимно свързани. В имотния регистър на фокус са документите от правно естество, а в кадастъра – документите с чисто технически естество, в т.ч. изменения и промени, които се правят и т.н. Процесите в Австрия са цифровизирани още от 70-80 години на 20 век, а кадастралната карта е била готова през 2000 година.

ХЪРВАТСКА: В Хърватска държавната администрация и правосъдието са разделени. Има разработена информационна система и институциите си сътрудничат. Отдавна е сложен край на двойните процедури. По служебен път информацията от агенцията по вписванията се отразява в кадастъра. Има въведена единна база данни. Всичко е дигитализирано, а обслужването става на едно гише.

ФИНЛАНДИЯ: Наскоро двете институции са се обединили в една институция покриваща кадастъра и имотния регистър. Отново всичко е изцяло дигитално, но все още се получават документи и на хартия. Съществува ежедневна връзка между имотния регистър и кадастъра, и това което днес се е случило, утре вече е отразено.

НОРВЕГИЯ: Преминава се към пълна дигитализация на процесите и предаване на скиците, и другите имотни документи изцяло по електронен път. И в Норвегия институцията е една и обхваща дейностите на имотния регистър и кадастъра.

На събитието организирано от Националното стружиние за недвижими имоти /НСНИ/ бе представена и информационната система „Тобел“ разработена от „Мапекс“АД. Аз дори изтеглих демо версията на системата, защото има тази възможност в сайта им,  но явно локално няма как да се ползва /засега/ и продукта е предназначен само за общините.

С помощта на тази система се реализират електронно административни услуги свързани с предоставяне на пространствена информация и много друга полезна информация. Няма да е лошо да се помисли как тази система да стане достъпна… Поне частично, за справки онлайн. Така, че самите граждани да не се налага да ходят непременно до общината за да се проверят дадено нещо.

ВЪПРОСИ, КАСАЕЩИ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ:

Например, защо да не може гражданите да ползват електронно част от приложението? То предлага различни инструменти за изготвяне на различни документи. И документите предлагани от системата да се заявяват дистанционно?

Или: Защо гражданите да не могат да правят онлайн справки? Защо да не подават заявления за данни за регулационни планове, кадастрални планове, карта на възстановената собственост и други? Защо потребители да са само общините предоставящи услуги, а не /поне частично/ и гражданите чрез електронен идентифициращ достъп до системата?

Това, което „Тобел“ дава е информация за града – данни за кадастрален план, устройствени планове, възможност за сканиране и архивиране на наличните данни. В системата водещ е имота. Може да се прави бърза проверка кой имот на кой собственик е, какъв е имота и т.н.

Изключително важна електронна система за купувачите на имоти, защото дава сигурност и доста информация, представя възможностите за това как може да се развива даден имот.

Внедряването на „Тобел“ е предназначено, както споделих вече, засега само за общините и местната администрация, като гражданите могат лесно да ползват услугите, които съответните инстанции им предоставят.

КАК СЕ ОТНАСЯМЕ КЪМ СОБСТВЕНОСТТА СИ?

Всеки гражданин, напълно безплатно, може да провери дали имотите му са нанесени коректно в кадастъра. Безплатно може да се иска отстраняване на грешки и неточности, според д-р инж. Стефан Петров /Директор на дирекция „ИТ и пространствени данни“ в АГКК/, след заявяване и прилагане на документа за собственост.

Към октомври 2018 година,  според г-н Петров, покритието с кадастрална карта и кадастрални регистри  има 70%  от територията и над 14,5 милиона недвижими имоти.

Г-жа Перфанова от НСНИ повдигна много важни въпроси за сделките с недвижими имоти. Например: Какви скици могат да извадят за клиентите си брокерите на недвижими имоти ако имат пълномощно и въобще как ще бъде възможно това да се случва онлайн. Това е възможно и сега – на гише, а също и през системата чрез прилагане /качване/ на пълномощното – бе отговорът.

На годишното събитие организирано от НСНИ, се сподели още, че създаването на бъдещ регистър на пълномощните би облекчил последващото обслужване на клиентите.

 

 

 

 

Най-четени публикации за имоти:


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.