За действащия Закон за кредитите

От 2016 година действа новия ЗАКОН ЗА КРЕДИТИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ. Той урежда изискванията за предоставяне на кредити за недвижими имоти на потребители, условията и реда за регистрация на кредитните посредници и контрола върху тях. Негова основна цел е да осигури защита на потребителите чрез създаване на условия за вземане на информирано решение при получаване на кредити за недвижими имоти.

За кредит, който се обезпечава с ипотека върху недвижим имот или друго сравнимо обезпечение, имате право да изискате от кредитиращата банка следната информация:

  • лихвения процент, приложим към кредита, с изрично посочване дали е фиксиран или променлив или комбинация от двата, заедно с подробна информация за всички разходи,включени в общите разходи по кредита за потребителя;
  • общия размер на кредита;
  • годишния процент на разходите по кредита заедно с подробна информация за всички разходи, включени в общите разходи по кредита;
  • срока на договора за кредит;
  • размера на погасителните вноски;
  • общата сума, която ще дължите накрая;
  • броя на погасителните вноски;
  • разходи, дължими при предсрочно погасяване на кредита;
  • нотариални и други такси, които са свързани с договора за кредит, когато има такива;
  • допълнителни задължения, които възникват по договора за кредит, когато са предвидени такива (задължително сключване на договор за застраховка или на друг договор за допълнителна услуга, задължение за откриване на сметка по кредита и други);

Трябва да имате в предвид, че възможните движения в обменния курс на чуждестранна валута може да се отразят върху размера на общата сума, която дължите. Това изискване не се прилага за кредитите, предлагани в евро на потребител, чийто доход е в левове, и за кредити, предлагани в левове на потребител, чийто доход е в евро.

Касаещите предсрочното погасяване на заема разпоредби на закона могат да бъдат приложени и по отношение на сключените преди влизането му в сила договори, а кредиторът няма право да утежнява финансово потребителя в тази хипотеза.

Потребителят има право по всяко време да погаси изцяло или частично задълженията си по договора за кредит. В този случай потребителят има право на намаляване на общите разходи по кредита с лихвата и всички други разходи за оставащата част от срока на договора.

Законът дава срок от 14 дни след представянето на обвързващата оферта от страна на кредитодателя, в който потребителят следва да вземе окончателното си решение. Този период му осигурява допълнително време, в което може да прочете отново договора, да се консултира при необходимост, да сравни и други предложения и да се увери, че в крайна сметка прави информиран избор за кредитите, които има намерение да вземе. Добре е да съберете оферти за отпускане на кредит от няколко банки за да може да направите сравнение и да изберете най-изгодния кредит за вас.

Най-четени публикации за имоти:


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.